Pokyny k príchodu

Apartmán In Time sa nachádza v bytovom dome Ursus v Poprade. Je to novostavba, ktorá ešte nie je v mapách dobre označená. Preto prosím do vyhľadávania zadajte ul. 29.augusta 55. Z danej adresy budovu bez problémov uvidíte.

Apartment In Time is located at Ursus apartment building in Poprad. It is a new building that is not yet well marked on the maps. Therefore, please enter to GPS - ul. 29.augusta 55. You can easily see the building from the given address.

https://goo.gl/maps/Knq3fYyttvJkfgts6
urus_low

Bytový dom Ursus - Aerial view
Mapka vonkajšieho parkoviska

ursus_map_web
IMG_2640_web
Kľúče si vyzdvihnete najskôr v keylockeri pri hlavnom vchode do budovy... na kľúčoch nájdete garážový modul - ak parkujete aj v garáži (veľké tlačidlo - pre otvorenie aj zatvorenie dverí) .. ďalej kľúč od bytu a magnet od vchodových dverí

You will first pick up the keys from the keylocker at the main entrance to the building ... you will find the garage module on the keys - if you also park in the garage (large button - for opening and closing the door) .. then the apartment key and magnet from the front door
IMG_2642_web
Apartmán je na 4.poschodí. Od výťahov prejdete cez vstupné dvere a následne vľavo.

The apartment is on the 4th floor. From the elevators, go through the front door and then to the left.
IMG_2643_web
Na konci chodby druhý byt odzadu. Pre otvorenie bytu použite kľúč. B7/4

At the end of the hall, the second apartment at the back. Use the key to open the apartment. B7/4

Checkout - Odubytovanie

Prebieha osobne - individuálne. Napíšte nám prosím večer pred odchodom konkrétny čas na ktorý sa môžeme dostaviť. Na mieste doplatíte mestskú daň a prípadný poplatok za parkovanie. Ďakujem, Lukáč

It takes place in person - individually. Please write us the specific time we can arrive on the day of departure the evening before departure. You will pay a city tax and any parking fee on site. Thank you, Lukáč

WIFI a NETFLIX

Heslo: 2JEUR5WD
Názov siete: BgNp Huawei

Netflix - profil IN TIME
PIN: 1123

APARTMAN PARTMAN
APARTMAN IN TIME

Podporte biznis na Slovensku a rezervujte priamo bez sprostredkovateľov. Vďaka tomu ostanú Vaše peniaze na Slovensku. Tešíme sa na Vás ! ...

#ApartmanPartman
#ApartmanInTime
envelopephone-handsetlocation linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram